Tilmelding

Baby

Vi registrerer, når der kommer besked fra din praktiserende læge om, at du skal føde på Århus Universitetshospital Skejby. Du får automatisk tilsendt informationsmateriale, når du er ca. 29 uger henne i graviditeten.

Der afholdes løbende informationsmøder om projektet. Tilmelding er ikke nødvendig. Her finder du oplysninger om de næste møder.

Når du er tilstrækkelig informeret tilmelder du dig projektet ved at udfylde og aflevere en samtykkeerklæring. Herefter får du tilsendt et spørgeskema, og når vi modtager dette i udfyldt stand, bliver der trukket lod om hvilken gruppe, du kommer i.

 

Kontakt

Vi træffes på:

Mail: smertekontrol.dk

Vi tilstræber at svare dig inden for et par dage.